Bemutatkozás

A Nullpont Kulturális Egyesület 1993 óta működő szervezet. Az egyesület 20-40 fős tagsággal bír, a tagok főként a Debreceni Egyetem jelenlegi és egykori hallgatói, oktató. A 3 tagú vezetőség mellett 2 főállású munkatárs végzi a szakmai feladatokat, az ő munkájukat évente 8-10 állandó önkéntes segíti.

A szervezet több mint 20 éves tevékenységében a nevelés-, oktatás-, képességfejlesztés-, ismeretterjesztés területe; a kutatás; a kulturális és ifjúsági tevékenységek jelennek meg. Az évek során a tagság képzettségének, szakmai hátterének, érdeklődésének és felmerülő igényeknek megfelelően változott az egyesület tevékenysége.

Az utóbbi években, elsősorban pályázati együttműködések révén a kutatási, oktatásfejlesztési együttműködések, ismertterjesztő tevékenységek voltak meghatározóak. Mindezek mellett pályázatírással, projektmenedzseléssel és felnőttképzések megvalósításával is foglalkoznak munkatársaink.

 

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek azok a tevékenységek, amelyek meghatározó jelentőséggel bírtak egyesületünk működésében az utóbbi években.

 

Hálózati együttműködés, közös fejlesztés, nemzetközi programok

A szervezet rendszeresen vesz részt oktatási, kutatási és tudásmegosztási tematikájú hazai és nemzetközi projektekben. Ezekben a projektekben elsősorban képzések (műhelymunkák, tréningek) szervezése, tanulmányutak szervezése és lebonyolítása, kutatási feladatok, kutatási eredmények összefoglalása, átadása és disszeminációja révén kapcsolódtak be munkatársaink. Egyesületünkben fontosnak tartjuk kapcsolti hálónk folyamatos bővítését, így folyamatosan keressük a más szervezetekkel való együttműködési lehetőségeket, valamint szívesen fogadjuk az ilyen célú megkereséseket hazai és külföldi szervezetektől egyaránt.

 

Konferenciaszervezés

Egyesületünkben fontos célként kezeljük a tudományos eredmények minél szélesebb körben történő terjesztését, ehhez kapcsolódóan az 1990-es évek közepe óta vesznek részt tagjaink, munkatársaink hazai és nemzetközi konferenciák, szimpóziumok és műhelymunkák szervezésében és lebonyolításában.

Referenciáink az elmúlt évekből:

 • 2011. Andragógia és Közművelődés. Régi és új kihívások előtt a közművelődés az új évtizedben Országos Tudományos Konferenciát és Szakmai Találkozó.
 • 2012. Közoktatás – Felsőoktatás – Felnőttképzés – Közművelődés Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó Karácsony Sándor és Durkó Mátyás emlékére
 • 2014. V. Magyar Evészavar Kongresszus
 •  2014. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia
 •  2014. A felnőttnevelés története Közép-Európában XII. nemzetközi szimpóziuma
 • 2015. XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciója (Debreceni Egyetem)

 

Könyv- és folyóiratkiadás

Egyesületünk az 1990-es és 200-es években szakmai és irodalmi könyvek, folyóiratok kiadásával is foglalkozott.

Könyvek:

 • 1996. Szabó József. Tiszta Amerika: 5000 mérföld a nyugati partvidéken.
 • 1998. Szabó József: Vállalkozási és menedzsment ismeretek non-profit területen dolgozóknak 1997. Kiss Gabriella: Korunk alapszavai. Szociológiai tanulmányok Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen
 • 1997. Szabó József - Kerékgyártó Mária: Vállalkozási és menedzsment ismeretek non-profit területen dolgozóknak. Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen
 •  1997. Szabó József: Tiszta Amerika. Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen
 • 1998. Szabó József: Vállalkozási és menedzsment ismeretek non-profit területen dolgozóknak Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen
 • 1999. Szabó József: Vállalkozási és marketing ismeretek. Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen
 •  2000. Szabó József: Vállalkozási és marketing ismeretek. Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen

Folyóiratok:

 • 1993-1996. Nullpont. Irodalmi folyóirat. Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen
 • 2008-2012.Almanach. Művelődésszervező és andragógus lap. Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen

 

Felnőttképzés, oktatás, képességfejlesztés

 • 2010-2014 (havi rendszeresség) „Tálcán a világ!” című előadássorozat a Debreceni Egyetemen. Cél állampolgári és társadalmi ismeretek átadása. Az egyes alkalmakon 80-100 fő résztvevővel.
 • 010- Cultur Café rendezvénysorozat keretében a közművelődés és a felnőttképzés területén elismert szakemberek osztották meg tapasztalataikat alkalmanként 60-80 fős hallgatóság előtt.
 • 2011- Évente tehetséggondozó táborok szervezésében vesz részt a szervezet andragógus hallgatók számára, ahol a diáktudományos tevékenység támogatása, tehetséggondozás a cél.
 • 2017-től kezdve engedélyezett felnőttképzési szervezetként biztosítunk felnőttképzéseket.