A 2019 márciusában induló képzési csoport betelt, a jelentkezést lezártuk!

 

Forrásteremtési kompetenciák a civil közösségekben

 

100 órás engedélyezett D körös képzés (E-001674/2017/D001)

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001674/2017

 

A képzés célja:

A képzés elsősorban azokra a kérdésekre kíván választ adni, hogy hogyan tárjuk fel és hogyan mozgósítsuk környezetünk pénzügyi erőforrásait, amivel a saját közösségi kezdeményezéseinket, együttműködéseinket megerősíthetjük. A képzés résztvevői képesek lesznek arra, hogy megtervezzék saját közösségi kezdeményezéseik pénzügyi erőforrásigényét és feltárják a céljaik megvalósításához szükséges erőforráslehetőségeket. A képzés során elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában nagyobb eséllyel lesznek képesek arra, hogy tevékenységeikhez a megfelelő erőforrásokat meg tudják szerezni. A képzés eredményeként a résztvevők a pénzügyi forrásteremtésre nem célként, hanem a közösség építésének eszközként tekintenek.

 

A képzés főbb tartalmi elemei:

 1. Forrásteremtés elméleti és gyakorlati háttere Magyarországon
 2. Hazai és nemzetközi pályázatokhoz kapcsolódó alapismeretek
 3. Hazai és nemzetközi pályázatok forrásai
 4. Pályázatírás elmélete és gyakorlata

 

A továbbképzési program szakmai és vizsgakövetelményei:

A képzési program teljesítésének feltétele a képzési órák min. 80%-án való részvétel, valamint egy hazai vagy nemzetközi pályázat tevékenységtervének és részteles, indoklásokkal alátámasztott költségtervének elkészítése tetszőlegesen választott (akár fiktív) civil szervezet részére. Az elkészített záródolgozatot a résztvevők két fős szakmai bizottság előtt mutatják be. Sikeres vizsgateljesítmény után a résztvevők tanúsítványt kapnak.

 

A képzés óraszáma:

100 óra (30 óra elmélet és 70 óra gyakorlat)

 

A képzés célcsoportja:

A képzés célcsoportja az iskolai végzettség szempontjából a min. érettségivel rendelkezők köre. A jelentkezés feltétele a 18 és 35 év közötti életkor.

 

 
A képzésről további információ elérhető Kállay Gyula Zoltán felnőttképzési szakmai vezetőnél a nullpont@gmail.com e-mail címen.
 
Képzési ütemterv:
Képzési nap Téma Oktató(k)

1.

2020.03.06. péntek

09.00-17.00

Alapozó tréning

 • Csoportépítés
 • A pályázatokkal és projektekkel kapcsolatos előismeretek
 • A stratégiai tervezés és forrásteremtés alapjai
Kállay Gyula Zoltán

Pete Nikoletta

2.

2020.03.13

péntek

09.00-17.00

Hazai és nemzetközi pályázatok forrásai és a forráskeresés módszerei

 • Hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek és főbb tapasztalataik
 • Operatív programok
Pete Nikoletta

3.

2020.03.20.

péntek

09.00-17.00

A forrásteremtés egyéb módszerei

 •  A források típusai és jellemzői
 • Adománygyűjtés, mecenatúra, szponzoráció, barter
Dr. Márkus Edina Ilona

4.

2020.03.27.

péntek

09.00-17.00

Ifjúsági projektek, mobilitás és közösségi szolgálat pályázatai

 • Ifjúsági projekt lehetőségek, jellemzőik és tapasztalataik
 • Mobilitási pályázatok jellemzői, tapasztalatai
 • Ismerkedés a közösségi szolgálat pályázataival
Bálega János

5.

2020.04.03.

péntek

09.00-17.00

NKA és NEA

 • Ismerkedés a Nemzeti Kulturális Alappal
 • Ismerkedés a Nemzeti Együttműködési Alappal
Kállay Gyula Zoltán

Pete Nikoletta

6.

2020.04.17.

péntek

09.00-17.00

Társfinanszírozott pályázat tevékenységtervezése

 • Stratégiai alkotás (stratégiai cél, stakeholder, analízis, kockázatelemzés, feladatterv)
 • Humánerőforrás tervezése a pályázatokban
Dr. Juhász Erika

7.

2020.04.24.

péntek

09.00-17.00

Szakmai terv, igényfelmérés készítése, pályázati anyag összeállítása

 • Helyzetelemzés és igényfelmérés készítésének lépései, sajátosságai
 • Szakmai terv és mellékletei
 • Pályázati anyag összeállításának lépései
Pete Nikoletta

8.

2020.05.15.

péntek

09.00-17.00

Pályázatok költségtervezése

 • Pénzügyi-költségvetési ismeretek (projekt költségei, költségindoklás, költségtervezési gyakorlat)
 • Projektek fenntartási kötelezettsége a költségvetés tekintetében
Dr. Juhász Erika

9.

2020.05.22.

péntek

09.00-17.00

Projektmenedzsment, projektek szakmai dokumentálása és elszámolása

 • Projektmenedzsment humánerőforrás-tervezése
 • Projektmenedzsment elmélete és gyakorlata
 • Projektek kötelező szakmai dokumentumai
Pete Nikoletta

10.

2020.05.29.

péntek

09.00-17.00

17.00-19.00 vizsga

Projektmenedzsment, projektek szakmai dokumentálása és elszámolása

 • Projektek nyilvánossága
 • Projektbeszámolók készítése
 • Hazai és nemzetközi projektek zárása, fenntartási kötelezettség
Dr. Márkus Edina Ilona