Civil közösségépítés

30 órás engedélyezett D körös képzés (E-001674/2017/D001)

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001674/2017

 

A képzés célja:

A képzés célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel a civil közösségépítés alapjait, valamint azokat az ismereteket, amelyek elengedhetetlenek a civil szféra társadalmi szerepvállalásának elősegítéséhez és megerősítéséhez. A képzés során az elméleti ismeretek mellett a résztvevők olyan gyakorlatban is jól használható ismeretekre tesznek szert, amelyek segítik őket a civil szférában való boldoguláshoz, a láthatóságuk növeléséhez, valamint a szükséges pénzügyi és emberi erőforrások feltárásához, a megszerzett erőforrások allokálásához.

 

A képzés főbb tartalmi elemei:

  1. Civil szférával kapcsolatos elméleti alapok

  2. Civil szervezetek menedzsmentje

  3. Forrásteremtés a civil szektorban

  4. Kommunikáció és marketing a civil szervezetkben

  5. Önkéntesség és motiváció a civil szervezetekben, közösségekben

 

A továbbképzési program szakmai és vizsgakövetelményei:

A képzési program teljesítésének feltétele a képzési órák min. 80%-án való részvétel, valamint egy tetszőlegesen válaszott civil szervezet vagy informális közösség bemutatása min. 5 oldalas záródolgozatban adott szempontok alapján. Az elkészített dolgozatokat a résztvveők elektronikus úton küldik meg a képzés szakmai vezetőjének, aki írásban értékeli az elkészült dolgozatokat, majd írásban értesíti a képzés résztvevőit. A záródolgozatok leadási határideje legkésőbb a képzés záró napját követő egy héten belül megtörténik. Sikeres vizsgateljesítmény után a résztvevők tanúsítványt kapnak.

 

A képzés óraszáma:

30 óra (10 óra elmélet és 20 óra gyakorlat)

 

A képzés célcsoportja:

A képzés célcsoportja az iskolai végzettség szempontjából a min. középfokú végzettséggel bírók köre. 
 
A képzésekről további információ elérhető Kállay Gyula Zoltán felnőttképzési szakmai vezetőnél a nullpont@gmail.com e-mail címen.