Civil közösségépítés

30 órás engedélyezett D körös képzés (E-001674/2017/D001)

 

A képzés célja:

A képzés célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel a civil közösségépítés alapjait, valamint azokat az ismereteket, amelyek elengedhetetlenek a civil szféra társadalmi szerepvállalásának elősegítéséhez és megerősítéséhez. A képzés során az elméleti ismeretek mellett a résztvevők olyan gyakorlatban is jól használható ismeretekre tesznek szert, amelyek segítik őket a civil szférában való boldoguláshoz, a láthatóságuk növeléséhez, valamint a szükséges pénzügyi és emberi erőforrások feltárásához, a megszerzett erőforrások allokálásához.

 

A képzés főbb tartalmi elemei:

  1. Civil szférával kapcsolatos elméleti alapok

  2. Civil szervezetek menedzsmentje

  3. Forrásteremtés a civil szektorban

  4. Kommunikáció és marketing a civil szervezetkben

  5. Önkéntesség és motiváció a civil szervezetekben, közösségekben

 

A továbbképzési program szakmai és vizsgakövetelményei:

A képzési program teljesítésének feltétele a képzési órák min. 80%-án való részvétel, valamint egy tetszőlegesen válaszott civil szervezet vagy informális közösség bemutatása min. 5 oldalas záródolgozatban adott szempontok alapján. Az elkészített dolgozatokat a résztvveők elektronikus úton küldik meg a képzés szakmai vezetőjének, aki írásban értékeli az elkészült dolgozatokat, majd írásban értesíti a képzés résztvevőit. A záródolgozatok leadási határideje legkésőbb a képzés záró napját követő egy héten belül megtörténik. Sikeres vizsgateljesítmény után a résztvevők tanúsítványt kapnak.

 

A képzés óraszáma:

30 óra (10 óra elmélet és 20 óra gyakorlat)

 

A képzés célcsoportja:

A képzés célcsoportja az iskolai végzettség szempontjából a min. középfokú végzettséggel bírók köre. 
 
Következő ingyenes képzési csoportunkat 2017. október 26-án indítjuk. Amennyiben szeretne a csoportba jelentkezni, kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapot küldje el Kállay Gyula Zoltánnak a nullpont@gmail.com e-mail címre legkásőbb október 16-ig. 
 
 
A jelentkezési lap letöltéséhez kattintson  ide .
 
Részletes képzési tájkoztató letöltéséért kattintson ide.
 
 
 
Képzési ütemterv a 2017. október 26-án induló csoportnak
 
Képzési nap Téma Oktató(k)

1. képzési nap
2017. 10. 26.
13.00 -18.00

Civil szférával kapcsolatos elméleti alapok
- Civil szervezetek típusai, funkciói
- A civil közösségek magyarországi helyzetképe
- A civil közösségépítés folyamata

 

dr. Márkus Edina

2. képzési nap
2017.11.02.
13.00-18.00

Civil szervezetek menedzsmentje
- Munkaszervezés a civil szervezetekben, közösségekben
- A civil szervezetek, közösségek működésével járó adminisztrációs feladatok
- Jogi elvárások a civil közösségekkel szemben
- A közhasznúság feltételei, közhasznúsági beszámoló kérdései

 

dr. Juhász Erika

3. képzési nap
2017.11.10.
13.00-18.00

Kommunikáció és marketing a civil szervezetekben
- A marketing elméleti alapjai
- A marketing gyakorlata a civil szférában
- Marketingkommunikációs eszközök lehetőségei a civil szektor számára
- Hatékony külső és belső kommunikáció a nonprofit szervezetekben

 


Pete Nikoletta

Kenyeres Attila Zoltán

4. képzési nap
2017. 11. 24.
13.00-18.00

Forrásteremtés a civil szektorban
- Civil szféra főbb kiadási költségelemei
- Forrásteremtés módszerei
- Hazai és nemzetközi pályázatok forrásai, lehetőségei
- Fizetőképes szolgáltatások kialakításának lehetőségei

 


dr. Márkus Edina

Pete Nikoletta

 

5. képzési nap
2017. 12.01.
13.00-18.00

Önkéntesség és motiváció a civil szervezetekben, közösségekben
- Önkéntesség fogalma, lehetőségei
- Hazai és külföldi jó gyakorlatok az önkéntesség területén
- Önkéntesség szabályozása Magyarországon
- Önkéntesek típusai és főbb motivátoraik (fiatal és senior önkéntesség)

 


dr. Juhász Erika

Pete Nikoletta